Björnflokan

Projekt

Björnflokan


Pågående

Status

319

bostäder

Borås

ort

Bostäder & kommersiell

projekt

Uppdrag: Detaljprojektering av el- och telesystem
Byggherre: Fastighets AB Balder
Byggentreprenör: Serneke AB
Uppdragsgivare: Elkontakt AB

I kvarterat Björnflokan projekterar vi bostäder, förskola, butik, restaurang och parkeringshus. Ett stort pågående projekt som innefattar 319 lägenheter som kommer fördelas på fyra huskroppar där högsta huset blir 19 våningar. De knyts ihop på bottenplan av de kommersiella lokalerna och förskolan där 120 barn kommer att gå. Projektet planeras att vara klart 2022.