Dollarstore

Projekt

Dollarstore


Färdigställd

Status

55.000

kvm

Örebro

ort

Lager

projekt

Uppdrag: Detaljprojektering av el- och telesystem
Byggherre: Logistic Contractor AB
Byggentreprenör: Logistic Contractor AB
Uppdragsgivare: Elkontakt AB

Logistic Contractor bygger ett centrallager för lågpriskedjan Dollarstore. Lagret ska tjäna Dollarstores cirka 100 butiker runt om i Sverige. Anläggningen är på 55 000 kvm varav 5000 kvm i ett entresolplan. Byggnaden blir en så kallad ”crossdock”, vilket innebär att det är lastkajer på båda långsidorna med ett genomgående flöde av gods invändigt.

Text hämtad från http://www.lc.se