DSV Rosersberg

Projekt

DSV Rosersberg


Pågående

Status

82 000

kvm

Sigtuna

ort

Lager

projekt

Uppdrag: Detaljprojektering av el- och telesystem
Byggentreprenör: TA Byggproduktion AB
Uppdragsgivare: Ohmegi Elektro AB

Detaljprojektering av el- och telesystem för DSV´s nya logistikbyggnad i Rosersberg. Bruttoytan är 82 000kvm. Projektet ska vara färdigställt till årsskiftet 2021/2022.