MatHem

Projekt

MatHem


Pågående

Status

45 000

kvm

Stockholm

ort

Lager

projekt

Uppdrag: Detaljprojektering av el- och telesystem
Byggentreprenör: Logistic Contractor AB
Uppdragsgivare: Elkontakt AB

Logistic Contractor har tecknat avtal med MatHem om att bygga och utveckla en ny, modern och miljöanpassad produktionsanläggning i Farsta söder om Stockholm. MatHem växer kraftigt och för att kunna möta kundernas ökade efterfrågan planerar bolaget nu för en förbättring av kapaciteten i sin produktionsanläggning. Den nya anläggningen ska certifieras enligt Miljöbyggnad och kommer att drivas av Stockholms största installation av solceller.

Den planerade byggnaden är 45 000 kvm stor och fördelad på två våningar samt ett fristående parkeringshus. Totalt kommer drygt 1 000 personer att kunna arbeta i anläggningen vid full kapacitet.