Semper

Projekt

Semper


Pågående

Status

23 000

kvm

Götene

ort

Logistik

projekt

Uppdrag: Detaljprojektering av el- och telesystem
Byggherre: Hökerum Fastigheter
Uppdragsgivare: Elkontakt AB

Detaljprojektering av el- och telesystem för Sempers nya logistikbyggnad i Götene. Det nya centrallagret på totalt 23,000 kvm beräknas stå klart under senhösten 2021