Vad vi gör

Projektering

Vi erbjuder projektering inom kraftförsörjning, belysning, kanalisation, kommunikation och säkerhet.

Utredning

Vi hjälper till med olika typer av utredningar inom elanläggningar. Statusbedömningar och behovsanalyser.

Kontroll och granskning

Vi granskar handlingar så att de uppfyller branschstandard och myndighetskrav.

Besiktning

Vi utför entreprenadbesiktningar och statusbesiktningar.